Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

BoBoBohemian – De Viltbloemen winkel
Buitendijk 25, 4273GC, Hank
E-mailadres: sanne@viltbloemenwinkel.nl
KvK-nummer:  81346247
BTW-identificatienummer: NL003558030B25
Bankrekening:


Artikel 3 – Toepasselijkheid


3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen de Viltbloemen winkel en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten kunt u de tekst van deze algemene voorwaarden lezen op www.viltbloemenwinkel.nl via de link Algemene Voorwaarden.
3.3 Het accepteren van een offerte en/of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert.
3.4 De Viltbloemen winkel behoudt zich het recht ten allen tijde deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 4 – Offerte


4.1 Offertes zijn slechts geldig gedurende de daarvoor per email aangegeven looptijd.


Artikel 5 – Overeenkomsten


5.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Viltbloemen winkel.
5.2 De Viltbloemen winkel is gerechtigd – binnen wettelijke kaders – aanvullende informatie op te vragen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de Viltbloemen winkel een gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3 De Viltbloemen winkel zal geaccepteerde bestellingen na ontvangst van betaling binnen een redelijke termijn uitvoeren. Doorgaans ligt deze termijn tussen de 2 tot 15 werkdagen, afhankelijk van het aantal lopende bestellingen. Aangezien elk item met de hand wordt geknipt en samengesteld vraag ik u daar rekening mee te houden.
5.4 Indien de afhandeling van de bestelling extreme vertraging zal ondervindt, of niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat deze de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht


6.1 U heeft het recht om zonder opgave van redenen de bestelling binnen 14 dagen na de datum van ontvangst te herroepen.
6.2 Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient U het product in de originele ongebruikte staat en verpakking te retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping


7.1 De kosten van een retourzending komen geheel voor uw eigen rekening;
7.2 Wanneer er volledig aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan, krijgt U het volledige betaalde aankoopbedrag, minus verzendkosten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.
7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde terugbetaling, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen verhaald worden op de afzender.

Artikel 8 – Retourneren

8.1 Retourzendingen (op basis van artikel 6) worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf schriftelijk per e-mail is gemeld aan de Viltbloemen winkel (sanne@viltbloemenwinkel.nl ).
U ontvangt per e-mail de instructies voor de retourzending.
8.2 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra ik uw retourzending heb ontvangen en afgehandeld. Restitutie van het aankoopbedrag zal geschieden volgens artikel 7.2/7.3
8.3 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door de Viltbloemen winkel niet aangenomen, ongeacht de redenen van het retourneren.

Artikel 9 – Prijs

9.1 Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen, verzendkosten zijn voor uw rekening.
9.2 Aan verkeerde prijsinformatie ten gevolge van zet fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Garantie

10.1 De Viltbloemen winkel staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op website vermelde specificaties. Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, weersinvloeden. het niet naleven van de mee geleverde onderhouds instructies (deze zijn ook terug te vinden op de website www.viltbloemenwinkel.nl onder het tabje Belangrijke info) of die anderzijds zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van u vallen niet onder de garantie.
10.2 Kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleur van het artikel en zijn met nadruk geen reden tot reclamatie.

10.3 Elke item wordt met zorg met de hand geknipt en samengesteld. Dit kan er voor zorgen dat het door u te ontvangen item iets afwijkt van het product op de foto. Dit is een gevolg van handwerk en zal nooit worden gezien als legitieme reden tot reclamatie.

Artikel 11 – Levering

11.1 Uw bestelling wordt door de Viltbloemen winkel met zorg verpakt en in een deugdelijke verpakking verzonden. Toch kan het voorkomen dat de bloemen hun vorm enigszins zijn verloren tijdens het verzenden. Dit is echter door u zelf gemakkelijk op te lossen door de blaadjes voorzichtig terug te buigen in de door u gewenste richting.
11.2 De levering van de producten vind doorgaans plaats op weekdagen, met uitzondering van nationale feestdagen of bij overmacht.
11.3 Na betaling en afhandeling van uw bestelling – vanuit de webshop – wordt deze bij de PostNL ter verzending aangeboden. De Viltbloemen winkel doet haar uiterste best om de bestelling binnen 5 werkdagen na betaling aan te bieden aan PostNL. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door de PostNL kan de Viltbloemen winkel niet aansprakelijk worden gesteld.
11.4 Heeft u een persoonlijke bestelling op maat geplaatst, dan zorgt de Viltbloemen winkel ervoor dat de bestelling binnen het via email afgesproken termijn én na betaling van de factuur aan te bieden aan PostNL. Deze in opdracht gemaakte bestelling kan niet geretourneerd of geannuleerd worden. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan de Viltbloemen winkel niet aansprakelijk worden gesteld. Voor Bruidsboeketten en/of rouwbloemen geldt een afwijkend verzendingstermijn en verzend ik (in overleg per email) bij voorkeur aangetekend.
11.5 Om eventuele risico’s zo laag mogelijk te houden, verzend de Viltbloemen winkel alle bestellingen standaard met Track & Trace. Het Track & Trace nummer ontvangt u in de bevestigings e-mail voor de verzending. De Viltbloemen winkel kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade ontstaan tijdens transport.
11.6 U verplicht zich ertoe, de ontvangen bestelling direct te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen moet u binnen 24 uur schriftelijk per e-mail en met foto melden aan de Viltbloemen winkel. (sanne@viltbloemenwinkel.nl)

Artikel 12- Annuleren

12.1 Het is mogelijk een geplaatste bestelling binnen 24 uur te annuleren, mits deze nog niet verzonden is, door een e-mail te sturen aan sanne@viltbloemenwinkel.nl . Uw annulering is pas definitief als u hiervan een schriftelijke bevestiging via e-mail heeft ontvangen.
12.2 Indien u de geannuleerde bestelling (binnen 24 uur en nog niet verzonden) reeds heeft voldaan, zal de Viltbloemen winkel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen het totaalbedrag aan u terug storten.
12.3 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren via het herroepingsrecht (zie artikel 6).

Artikel 13 – Betalingen

13.1 Betaling kan geschieden per overboeking of IDEAL zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
13.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
13.3 Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Viltbloemen winkel.
13.4 Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is bijgeschreven op het rekeningnummer van de Viltbloemen winkel, zal de bestelling door de Viltbloemen winkel worden geannuleerd.
13.5 Afhandeling van de bestelling vindt plaats nadat de betaling is bijgeschreven op rekening van de Viltbloemen winkel.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 In geval van overmacht behoud de Viltbloemen winkel het recht om bestellingen zonder verdere opgaaf van reden te annuleren.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan : natuurrampen, oorlogen, pandemieen, ziekte, overlijden of elke andere grootschalige gebeurtenis waarbij men logischer wijs kan opmaken dat het creatieve proces wordt verstoord

Artikel 15- Lichamelijk Letsel

15.1 De Viltbloemen winkel is er alles aan gelegen een veilig product te leveren, maar is echter niet aansprakelijk te houden voor lichamelijk letsel ontstaan door haar producten.

Hier wordt onder anderen maar niet uitsluitend gesproken over, schade door inslikken van kleine onderdelen, prikken aan scherpe delen en/of inademen van of allergische reacties op de aanwezige vezels.

De Viltbloemen winkel benadrukt met klem dat haar producten in geen enkel geval geschikt zijn voor consumptie.

Artikel 16 – Klachten

16.1 Bij klachten over onze artikelen en/of diensten kunt U via de website of per e-mail (sanne@viltbloemenwinkel.nl ) contact opnemen met de Viltbloemen winkel, alleen zo kan ik het voor u oplossen.
Bent u tevreden over mijn product, zegt het voort!

 

Voorwaarden herzien op 01-11-2020

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.